Algemene voorwaarden 

Zelektro.be is een merknaam van Z-Tech bv met als maatschappelijke zetel:

Z-Tech bv
Rijksweg 10H
2880 Bornem

BTW:        BE 0534.782.873
Tel.:   
       +32 3 899 65 95  
e-mail:     info@zelektro.be
  


Artikel 1: Algemene bepalingen

De website van 'Zelektro.be' biedt klanten de mogelijkheid om producten uit haar webwinkel online aan te kopen. De website van 'Zelektro.be' is toegankelijk via www.zelektro.be en omvat eveneens de subdomeinen van dit domein. De externe links van derden die op deze website geplaatst zijn worden enkel ter informatie meegegeven en verbinden 'Z-Tech bv' op geen enkele wijze met de betrokken eigenaars van deze links.

Onze Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van onze website (“Klant”)
Bij het plaatsen van een bestelling via ‘Zelektro.be’ moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met hun toepasselijkheid,
met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door ‘Z-Tech bv’ aanvaard zijn.


Artikel 2: Aanbod

‘Z-Tech bv’ besteedt de grootste zorg aan de betrouwbaarheid en de actualiteit van de weergegeven informatie op de website 'Zelektro.be'. Ondanks onze voortdurende inspanningen kunnen wij echter niet garanderen dat deze informatie steeds volledig, juist of up-to-date is. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele fouten of onvolledigheden en kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op onze website.  Uiteraard zullen wij er alles aan doen om eventuele fouten zo snel mogelijk te corrigeren.


Artikel 3: Privacy bij gebruik van de website 'Zelektro.be'

'Z-Tech bv'  is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw gegevens. Je kan er altijd terecht met vragen over ons privacybeleid.

Enerzijds hebben we informatie van jou nodig om aan onze contractuele afspraken met jou te kunnen voldoen.
Dit is het geval bij:

·       bestellingen
·       verzendingen
·       retourzendingen
·       uitoefenen van recht op garantie
·       contact met onze klantendienst

Anderzijds gebruiken we jouw informatie ook om onze dienstverlening te verbeteren.
Dit wordt door de wetgeving omschreven als een ‘gerechtvaardigd belang’ en geldt voor:

·      optimalisatie van jouw account
·      persoonlijke service & advies
·       reviews en onderzoek naar klanttevredenheid
·      verbetering van onze website
·      optimaal beheer van ons bedrijf

Soms geef je ook zelf toestemming voor het gebruik van jouw gegevens als je je bvb inschrijft op onze nieuwsbrief of meedoet met een wedstrijd via onze website.
En bij een vermoeden van fraude zijn we zelfs wettelijk verplicht om jouw gegevens te delen met overheidsinstanties.
 
Welke gegevens worden verzameld?

Afhankelijk van de specifieke relatie die je met ons hebt verwerken we volgende gegevens:

·        persoonlijke contactgegevens (naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, …)
·        contactgeschiedenis (e-mails, chats, klachten, …)
·        aankoopgeschiedenis
·        informatie via externe partijen (financiële instellingen, betaalproviders…)
·        gegevens voor marketing (via nieuwsbrieven, aanklikken van links, …)
·        gegevens voor analyse (via Google Analytics)

Deze gegevens worden verkregen via de registratieprocedure en via cookies.

Wie heeft toegang tot jouw gegevens?

In principe blijft al jouw informatie veilig binnen ons bedrijf. Maar voor een correcte dienstverlening dienen we sommige gegevens te delen met  derde partijen
als pakketbezorgers, bedrijven die productondersteuning aanbieden, betaalpartners, IT-dienstverleners en bedrijven die onze reviews verzamelen. 

Als we je persoonlijk advies willen geven op basis van jouw interesse voor bepaalde producten dienen we jouw gegevens te delen met data management-platforms,
media- en advertentiebureaus en onderzoeksbureaus.

De betrokken partijen mogen jouw gegevens enkel gebruiken om jou een dienst te leveren namens 'Z-Tech bv' tenzij ze zelf verantwoordelijk zijn voor het verkrijgen
en beschermen van die gegevens. Sommige cookie-ontwikkelaars hebben toegang tot de gegevens die cookies op onze website verzamelen. Je leest hier meer over
in ‘Artikel 4’ van de Algemene Voorwaarden en het privacybeleid van deze partijen. We verkopen jouw gegevens nooit aan derden.

Hoe beschermen we jouw gegevens?

'Z-Tech' neemt veiligheidsmaatregelen op technisch en organisatorisch vlak om vernietiging, verlies, vervalsing, aanpassing, ongeoorloofde toegang
of per ongeluk doorgeven van persoonsgegevens aan derden, alsook ongeoorloofde verwerking van deze gegevens, te voorkomen.

Dit heeft enkel zin als jij zelf op een verantwoorde manier met onze website omgaat. Zorg ervoor dat niemand jouw login en paswoord ongeoorloofd kan gebruiken. 
Jij bent als enige verantwoordelijk voor het gebruik van de website op je computer, het IP-adres en de identificatiegegevens.
'Z-Tech bv' is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van een onrechtmatig of oneigenlijk gebruik van de persoonsgegevens door een derde partij.

Met het oog op de verwerking van je persoonsgegevens verlenen wij onze werknemers toegang tot die gegevens. Doordat we onze medewerkers contractuele verplichtingen opleggen die vergelijkbaar zijn met ons privacybeleid garanderen wij een vergelijkbaar niveau van bescherming.

Hoe lang bewaren we jouw gegevens?

We bewaren en gebruiken jouw informatie niet langer dan noodzakelijk. De bewaartermijn varieert naargelang de aard van de gegevens:

·       Inactieve accounts verwijderen we na 7 jaar. Daarna gebruiken we je gegevens alleen anoniem, voor interne rapportages
·       Jouw factuur-, betaal- en bestelgegevens bewaren we 7 jaar. Daartoe zijn we wettelijk verplicht. 
        Daarna gebruiken we alleen anonieme gegevens voor interne rapportages. 
        Je moet zelf ook je aankoopfacturen goed bewaren mbt tot de garantie.
·       Als je een defect product door ons laat vervangen, bewaren we jouw melding en contactgegevens 7 jaar.
        Daarna gebruiken we je gegevens alleen anoniem, voor interne rapportages.
·       Heb je je ingeschreven voor de nieuwsbrief of toestemming gegeven voor het ontvangen van gepersonaliseerde berichten, 
        dan bewaren de die toestemming 5 jaar lang. Beslis je op een gegeven moment dat je de nieuwsbrief of berichten niet meer wilt ontvangen,
        dan bewaren we ook het intrekken van je verzoek. De mails die je van ons ontvangt, bewaren we niet langer dan 60 dagen.     
        Na die periode gebruiken we je gegevens alleen anoniem, voor interne rapportages.
·       Gegevens die fraude kunnen voorkomen bewaren we heel lang.

Wat zijn jouw rechten in verband met gegevenswerking?

De privacywetgeving geeft je de volgende rechten:

·       Recht op inzage en/of toegang: je hebt het recht om toegang te vragen tot jouw informatie en deze in te kijken.
        Ook mag je bekijken hoe jouw gegevens worden verwerkt.

·       Recht op rechtzetting: je mag na inzage bepaalde persoonsgegevens laten verbeteren, aanvullen of wissen.    

·       Recht om te worden vergeten: je hebt het recht om volledig uit alle systemen en databases gewist te worden.

·       Recht om klacht in te dienen: je mag een klacht indienen bij de Privacycommissie wanneer je vindt dat jouw gegevens     
        onrechtmatig worden verzameld en verwerkt

·       Recht om toestemming in te trekken: je hebt het recht om je te verzetten tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens

·       Recht op beperking van de verwerking:  je hebt het recht om de verwerking van jouw persoonsgegevens (tijdelijk) te beperken.

·       Recht op overdraagbaarheid:  je mag jouw persoonsgegevens aan een andere verantwoordelijke overdragen.

Worden jouw gegevens ook buiten Europa verwerkt?
 

Jouw persoonsgegevens worden enkel opgeslagen binnen de EU. Strenge veiligheidsmaatregelen zorgen daarbij voor een optimale bescherming van jouw privacy.

Wanneer werd ons privacybeleid de laatste keer bijgewerkt?

De laatste versie van ons privacy statement dateert van 10 juli 2020.


Artikel 4: Gebruik van cookies op de website ‘Zelektro.be’

Onze website 'Zelektro.be' maakt gebruik van cookies.

Een cookie is een klein tekstbestandje dat informatie opslaat op j computer als je onze website bezoekt. Er zijn functionele cookies die essentiëel zijn voor een goede werking van de website, maar daarnaast zijn er ook cookies die niet strikt noodzakelijk zijn zoals analytische en tracking cookies.  Als wij cookies gebruiken is dat in de eerste plaats voor jouw comfort. Dankzij cookies hoef je bijvoorbeeld niet telkens weer in te loggen, worden jouw voorkeuren opgeslagen en blijft jouw winkelmandje up-to-date.  
Kortom, cookies verbeteren en vereenvoudigen de interactie met onze website.

Functionele cookies  zijn noodzakelijk om onze website te kunnen gebruiken.  Ze bewaren bijvoorbeeld inloggegevens zodat je bij een volgend bezoek meteen herkend en ingelogd wordt, onthouden de producten die je in het winkelmandje plaatst, enzovoorts… Voor deze essentiële cookies hebben wij jouw toestemming niet nodig.

Analytische cookies  geven ons inzicht in het gebruik van onze website: w elke pagina’s worden bezocht of welke knoppen worden aangeklikt?  Via Google Analytics  proberen we met deze analytische cookies de werking van onze website te verbeteren zodat die nog meer aan jouw wensen voldoet.  Omdat enkel anonieme gegevens worden bewaard en geanalyseerd volstaat het om jou hierover te informeren. Jouw toestemming is niet vereist.

Tracking cookies  zijn de marketingcookies waarmee jouw surfgedrag wordt gevolgd.  Ze zorgen ervoor dat Google AdWords en sociale media de berichten en advertenties die aansluiten bij recente zoekacties en bezochte websites op jouw scherm tonen. Voor deze cookies hebben wij jouw toestemming nodig.

Wanneer we enkel essentiële cookies zouden gebruiken die nodig zijn voor de goede werking van onze website hebben we jouw toestemming niet nodig. In dat geval ga je automatisch akkoord met ons cookiebeleid als je onze website gebruikt. Maar omdat we soms ook niet-essentiële cookies gebruiken dien je bij het gebruik van onze website hiervoor jouw akkoord te geven.
Op onze website kan je wegens technische redenen het gebruik van cookies niet weigeren. Hierdoor zou de goede werking van de website namelijk bemoeilijkt worden
en resulteren in een heel onaangename browser-ervaring.  Als je toch absoluut niet wilt dat er cookies worden geplaatst op jouw computer of smartphone,  dan kun je jouw browserinstellingen aanpassen zodat je een waarschuwing krijgt voordat er cookies worden geplaatst. Je kunt die instellingen ook zodanig aanpassen dat de browser alle cookies of alleen de cookies van derde partijen weigert. Ook kun je cookies die al geplaatst zijn, verwijderen. Daarnaast bieden de meeste browsers een "do not track"-mogelijkheid ("niet traceren"). Let erop dat je de instellingen apart moet aanpassen voor elke browser en op elk toestel dat je gebruikt. Hoe je de instellingen kunt aanpassen en cookies kunt verwijderen verschilt per browser (Chrome, Firefox, Safari, Internet Explorer, Edge). Raadpleeg indien nodig de helpfunctie van jouw browser.

Door de manier waarop het internet en websites werken, kan het zijn wij niet altijd inzicht hebben in de cookies die via onze website door derde partijen worden geplaatst. Dat is met name het geval als onze webpagina's zogenaamde embedded elementen bevatten. Dat is inhoud zoals filmpjes die bij een andere partij opgeslagen zijn, maar die op, in of via onze website getoond worden.
Mocht je op onze websites cookies tegenkomen die we hierboven niet genoemd hebben, laat het ons dan weten via een e-mail. Of neem rechtstreeks contact op met de derde partij voor meer informatie: welke cookies worden geplaatst en met welke reden, en op welke manier wordt de privacy gewaarborgd.


Artikel 5: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in Euro, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.
De totaalprijs van je bestelling wordt je steeds via e-mail toegezonden onder de vorm van een orderbevestiging . Indien leveringskosten worden aangerekend,
wordt dit apart vermeld. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. 

De prijzen op de website van 'Zelektro.be' en in de orderbevestiging zijn bindend voor beide partijen, tenzij in geval van gebeurlijke vergissingen in de prijszetting,
of in geval van onverwachte of niet meegedeelde prijsstijgingen bij onze fabrikanten of leveranciers.  We streven in ieder geval naar een correcte prijsvermelding.


Artikel 6: Bestelling en verkoopsovereenkomst

We beschrijven altijd zo volledig en nauwkeurig mogelijk wat we je verkopen en hoe het bestelproces zal verlopen.
De beschrijving is in elk geval voldoende gedetailleerd om je een goede beoordeling te laten maken. We streven naar een waarheidsgetrouwe weergave  van de aangeboden producten. Vergissen is echter menselijk en als we ons overduidelijk vergist hebben,  zijn we niet verplicht om je alsnog te leveren.

Elke bezoeker van ‘Zelektro.be’ kan een bestelling plaatsen. Voor het plaatsen van een bestelling dien je niet geregistreerd te zijn op de website.
Het is wél makkelijker om als geregistreerde klant iets aan te kopen en het gaat ook sneller.

Om producten aan te kopen, voeg je deze toe aan je winkelmandje. Ben je klaar met winkelen, dan druk je op de knop 'Bestelling afronden'.

• Ben je nog niet geregistreerd, dan kies je voor 'Afrekenen als gast' en druk je op de knop 'Ga verder als gast'. Hierna vul je de betaalgegevens in
  en kies je de wijze van levering: bezorging op je gekozen adres, opsturen naar het door jou gekozen afhaalpunt of afhalen in ons magazijn.

  Vervolgens beslis je hoe je wenst te betalen: via Bancontact, kredietkaart, iDEAL of overschrijving. In de laatste stap krijg je een overzichtspagina,
  aanvaard je onze algemene voorwaarden en bevestig je je betaling door het indrukken van de bestelknop 'Kopen’.
  Als je deze stappen hebt doorlopen, is je aankoop definitief.

• Ben je al ingelogd als geregistreerd gebruiker, dan verloopt de procedure op dezelfde manier maar alle betaalgegevens zijn reeds voor jou ingevuld.

Wanneer je een bestelling hebt geplaatst, wordt er een automatisch e-mailbericht gezonden naar het e-mailadres dat je bij de bestelling heeft opgegeven.
Dit e-mailbericht geeft je de zekerheid dat wij je bestelling goed hebben ontvangen.


Artikel 7: Verzending

Elke bestelling vóór 15u wordt nog dezelfde dag verzonden. (indien in voorraad) Onze levertijden zoals aangegeven in de webshop zijn correct of er wordt sneller geleverd. 
De aangegeven levertijden gelden voor België en Nederland.  Bij meerdere producten bepaalt het product met de langste levertijd wanneer het pakket verzonden wordt.

Vanaf 50 € wordt uw bestelling gratis aan huis of op een ander adres geleverd. Voor een bestelling van minder dan 50 € betaalt u een kleine bijdrage voor de verzending.
Wij houden de verzendkosten voor onze klanten zo laag mogelijk: maximaal 4,5 €. (voor België en Nederland) De verzendingen worden verzorgd door GLS of bpost. 

Wij kiezen voor jou de beste optie.

Een verzending op pallet is gratis vanaf een bestelling van 750 €. Voor bestellingen van minder dan 750 € betaalt u slechts 19 €.

Indien je dit wenst brengen we je bestelling naar een 'bpost afhaalpunt'  bij jou in de buurt.  Er is altijd een afhaalpunt op minder dan 5km van je deur.
Ze zijn vaak ook 's avonds of in het weekend open. Je kan je bestelling dus afhalen waar en wanneer het jou uitkomt. Leveringen via een afhaalpunt
zijn gratis vanaf een bestelling van 50 €. Voor een bestelling van minder dan 50 € betaalt u slechts 4 € verzendingskosten.

Opgelet! Aardingsstaven, kabelgoten en producten langer dan 1,5m kunnen niet via een afhaalpunt geleverd worden.

Je bestelling zelf afhalen in ons magazijn kan natuurlijk ook. Je kan er elke werkdag terecht tussen 8u en 17u30 en op vrijdag tot 17u.
Op zaterdag zijn we open van 9u30 tot 12u.

Je kan online betalen tijdens je bestelling op onze webshop of je kan ervoor kiezen om te betalen bij afhaling in ons magazijn.
Wacht even tot we je via email hebben laten weten dat je bestelling klaarligt. Zo vermijd je een onnodige verplaatsing.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel moet door de Klant onverwijld worden gemeld aan ‘Z-Tech bv’.
Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is)
de goederen fysiek in bezit heeft gekregen.


Artikel 8: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van 'Z-Tech bv'. 
De Klant verbindt er zich toe
zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van ‘Z-Tech bv’ te wijzen, bvb aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen. 

Artikel 9: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die als consument producten online aankopen op de website van ‘Zelektro.be’.

'Z-Tech bv' geeft je 60 dagen de tijd om een product te retourneren. Je hoeft daar geen reden voor op te geven.

Daarenboven heeft 'Z-Tech bv' het recht op retour uitgebreid tot 360 dagen mits het in rekening brengen van een waardevermindering.
De waardevermindering bedraagt 10% tussen dag 61 en dag 90. Vanaf dag 91 t/m dag 360 wordt de waardevermindering met 5%  verhoogd
voor elke bijkomende periode van 30 dagen. Stuur je dus een product van 100 € terug tussen 60 en 90 dagen na je aankoopdatum, dan betalen wij je 90 € terug.
Stuur je datzelfde product pas terug 225 dagen na je aankoop, dan krijg je van ons nog steeds 60 €.

Als je een product naar ons terugstuurt mag het geen sporen van gebruik vertonen. Indien je het in gebruik neemt wordt het jouw eigendom en vervalt je recht op retour.
Als erkende webshop dienen wij deze Europese richtlijn te volgen.

De producten moeten onbeschadigd worden teruggegeven in hun originele, onbeschadigde verpakking. Ze moeten ook compleet zijn; dus inclusief handleidingen, documentatie en alle geleverde toebehoren. Wij krijgen het product maw graag  terug in dezelfde staat als waarin jij het hebt ontvangen.

De volgende producten zijn uitgesloten van retour:
• producten die op maat werden gemaakt
• producten op bestelling
• kabel of draad die per meter wordt verkocht
• rollen kabel of draad met geopende of beschadigde verpakking
• batterijen

Als je een product wil retourneren moet je ons eerst op de hoogte brengen via het online retourformulier. Na goedkeuring van jouw retour door onze klantendienst
kan je het product dan terugsturen naar 'Z-tech bv'. Je staat wel zelf in voor de retourverzending en de daarbijhorende kosten. Ook hierin volgen wij de Europese wetgeving betreffende het retourneren van producten. Natuurlijk kan je het product ook zelf terugbrengen naar ons magazijn. Zo ben je meteen zeker dat het veilig bij ons aankomt.
Van zodra we jouw retour ontvangen hebben controleren we de geretourneerde producten. Indien we schade of missende onderdelen vaststellen zullen we je hiervan verwittigen.  Na goedkeuring van je retour betalen we je zo snel mogelijk terug. Staat het bedrag na 5 werkdagen nog niet op je rekening, neem dan even contact op met ons. 
   

Artikel 10: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Als je denkt dat je product niet werkt zoals het moet contacteer je best onze klantendienst.  Zij bekijken met jou het probleem en proberen het eerst op te lossen.
Lukt dat niet en is je product waarschijnlijk defect, dan zetten zij de procedure in gang om jouw defecte product zo snel mogelijk te kunnen vervangen.

Defecte producten worden steeds omgeruild. (en niet terugbetaald)   Wij kunnen het nieuwe product pas opsturen als we het defecte product hebben ontvangen.

In België heb je na een aankoop altijd recht op de wettelijke garantie van 2 jaar. Sommige merken bieden echter een verlengde garantie aan.
Onze klantendienst zal jou informeren over de specifieke garantietermijn voor jouw defect product.

Je recht op garantie vervalt in de volgende gevallen:

•  abnormaal of niet-conform gebruik van het product
•  verkeerde aansluiting of installatie door de klant
•  defecten als gevolg van externe oorzaken zoals een val, waterschade, blikseminslag....
•  defecten als gevolg van nalatig onderhoudArtikel 11: Klantendienst

De klantendienst van ‘Zelektro.be’  is bereikbaar op het telefoonnummer +32 3 899 65 95 of via e-mail op info@zelektro.be
Per post bereik je ons op het volgende adres: Z-tech bv, Rijksweg 10H, 2880 Bornem.  Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.
   

Artikel 12: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid
van de andere bepalingen aantasten. Het nalaten op gelijk welk moment door ‘Zelektro.be’ om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen,
of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.
 

Artikel 13: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 14: Toepasselijk recht – Geschillen

Gebeurlijke klachten dienen ons schriftelijk (via email of door middel van een aangetekende brief) te worden meegedeeld. Wij nemen iedere klacht of opmerking ter harte
en zullen ons uiterste best doen, om u in geval van een gefundeerde klacht of opmerking, tevreden te stellen.

In geval van geschillen tussen beide partijen (klant/verkoper), zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Mechelen bevoegd.
Deze toewijzing van jurisdictie is niet noodzakelijk van toepassing op handelingen met het oog op de terugvordering van schulden.